FOTOGRAFISKE COLLAGER

Collagerne er blevet til i takt med min stadig stigende erkendelse af, at ét billede (eller flere ved siden af hinanden) sjældent er i stand til at dække den oplevelse, der har sat gang i den billedskabende proces. Hvis flere billeder, eller udsnit heraf, sættes sammen på samme flade på forskellig vis, opnås et større fokus på de figurer og farver, der har sat det hele i gang. Nye figurer og farvesammensætninger opstår.

Navnlig i de billeder, der grundlæggende består af et større eller mindre antal heksagonale udsnit af samme motiv, opstår et interessant samspil mellem den geometriske struktur og den organiske motivverden. Nogle steder forsvinder den geometriske struktur fuldstændig, og betragteren oplever måske billedet som ét samlet motiv.