Spring til indhold

FOTOGRAFISKE COLLAGER

Collagerne er blevet til i erkendelsen af, at ét fotografi (eller flere i række), sjældent er i stand til at dække den oplevelse, der har igangsat den billedskabende proces.

Med flere billeder, eller udsnit heraf, kombineret på billedfladen, pointeres de linjer, figurer og farver, der har sat processen i gang. Uventede konstellationer opstår.

I de collager, der er opbygget af ét eller flere heksagonale udsnit af samme motiv, opstår et interessant samspil mellem den bundne geometriske struktur og den organiske motivverden. Udsnit roteres og komponeres til figurer, der ved gentagelse leder blikket rundt i billedet. Set på afstand danner de enkelte elementer en helhed af vekslende linie- og figursammenhænge. Brudfladerne synlige som i en mosaik.

Med synsoplevelsen som udgangspunkt er de farveklange, linieforløb og rumlige rytmer, der kan skabes på en flade – med gentagelse og forandringer – målet.