Spring til indhold

THOMAS BRUNBJERG HANSEN

I de sidste ca. 50 år har jeg arbejdet med billedkunst: tegning, maleri og grafik; har eksperimenteret med keramik. Men de sidste mere end 20 år har jeg næsten udelukkende arbejdet med fotografi, analogt og digitalt. Alle de viste arbejder er baseret på digitalt foto.

Da jeg i 2008 efter 33 år på den københavnske stenbro flyttede til mere landlige omgivelser, ændrede mine billeder sig. Fra arbejdet med byen som et bibliotek af arkitektoniske helheder og detaljer i skiftende perspektiver og belysninger, er den organiske verdens mere komplekse geometri og rige farveskala blevet genstand for min opmærksomhed.

Fotografiske collager
Fotografier