PROJEKT: ALFABET I

Kystsikring på Bellevue Strand. Pæle banket ned i sandet, nedbrudt af tiden og naturkræfterne. Overflødige og svage partier er forsvundet, ligesom det er sket i diverse skriftsprog gennem tiderne.